Ostatní služby

stavby, stavební práce, vodinstalace, elektroinstalace, Pelhřimov, Jihlava, Jindřichův Hradec, Tábor, Havlíčkův Brod

Projekční činnost

  • 2D schematické návrhy a jednoduché výkresové dokumentace
  • 3D modely koupelen a interiérů

Stavební poradenství

  • návrh a posouzení několika možných variant řešení
  • doporučení osvědčených postupů a materiálů
  • referenční prohlídky realizovaných staveb

Stavební dozor

  • kontrola jakosti stavebních prací
  • kontrola množství a použitého materiálu
  • porovnání skutečného stavu s projektovou dokumentací